สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain” จับมือเชียงใหม่และกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือผลักดันโครงการ SME Startup 2561

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain”...