จัดหนักให้หายเครียด กับโปรโมชั่นพิเศษ ช่วงCurfew ที่ร้าน Sit Up Cafe’ นิมมานเหมินท์ 9

Info : Sit Up cafe ที่อยู่ : ปากทาง นิมมานเหมินท์ ซ.9 Google Maps : 18.797635, 98.966602...