Sausage King ไส้กรอกสไตล์อังกฤษคุ้มค่าคุ้มราคา

Info: Sausage King Address: ถนนบ้านหนองไคร้ – หนองจ๊อม ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่...