HIP ปั่นปาย ครั้งที่ 1 ตอน Pai Cycling Surround

HIP Magazine เชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน, ธนาคารกรุงเทพ  และสายการบินแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวอำเภอปาย ภายใต้ชื่อ HIP Bike Vol.1 (HIP ปั่นปาย ครั้งที่ 1 ตอน Pai Cycling Surround) เชิญชวนนักปั่นจากกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสื่อมวลชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา HIP ปั่นปาย ครั้งที่ 1 ตอน Pai Cycling Surround รวมเส้นทางสุดโปรดของ 10 นักปั่นสายโหดเชียงใหม่ “HIP PAN PAI CYCLING SURROUND Vol.3 : HIP ปั่น ปาย ครั้งที่ 3” โดยงานนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ […]

saisamon

March 1, 2016