Grand Opening Party Oxotel Hostel โรงแรมสุดเท่ที่คุณต้องลองมาเยือน!

บรรยากาศและความสนุกสนานภายในงาน Grand Opening Party Oxotel Hostel เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา          ...