Northern Digital Expo 2017 งานนวัตกรรมดิจิทัลครั้งแรกครั้งยิ่งใหญ่ในภาคเหนือที่ไม่ควรพลาด!!!

พิกัด : เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เวลาเปิด-ปิด : 5 – 7 พฤษภาคม 2560...