“Kids Festival” สนุกสุขสันต์ ต้อนรับสุดสัปดาห์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

        ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่...