Meet & Greet WhereWeBelong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่า

ผ่านไปแล้วสำหรับ Meet & Greet ของหนังเรื่อง WhereWeBelong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่า เมื่อวันที่...