Major Movie Kids Day 2019 12 มกราคมนี้ เมเจอร์เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆ หนูๆ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ร่วมรับสิทธิ์และร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กฟรี! เฉพาะวันที่ 12 มกราคม 2562...