Humans of Chiang Mai : เชฟน้อง ยอดยิ่ง จริตกูล (แก่แล้วไง ไฟผมยังมี !)

“ นี่เป็นจุดเปลี่ยนในการทำธุรกิจ จึงคิดว่าการเซ้งธุรกิจที่เราไม่รู้จริงไม่ควรจะทำ ” –...