ภาพบรรยากาศงาน Artist’s Village #2 Let’s Vespa

เริ่มแล้ว กับงาน Artist’s Village #2 Let’s Vespa...