Lanna Wedding Ceramony แป๋งใจ๋หื้อมั่น ปั่นฝ้ายเป๋นเกลี๋ยว มัดมือเตื้อเดียว อยู่กั๋นกุ้มเฒ่า

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมสร้างสีสันต้อนรับเทศกาลแห่งความรักที่กำลังจะมาถึง...