เปิดงาน “Siam Cat Show 2013”

สมาคมแมวโลก CFA, Siam Cat Fanciers’ Club, Royal Canin  และฟาร์ม Krung Siam Cattery...