เทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ 7

  เทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ 7 กับบอลลูนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ สเปน รัสเซีย...