โปรโมชั่นใหม่โดนใจสายเที่ยว สายการบิน HK Express (UO)บินตรงจากเชียงใหม่/เชียงราย และ ภูเก็ต สู่ฮ่องกง ราคาเริ่มต้น 689บาท.-  

สายการบิน HK Express (UO) ขอเรียนแจ้งโปรโมชั่นบนเว็บไซต์ของเรา...