ต้อนรับคณะเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน ฮ่องกงเอ็กเพรส

สายการบิน ฮ่องกงเอ็กเพรส Hong Kong Express Airways ซึ่งเป็นสายการบินประเภท First Low Cost...