F:Lab & Café Lifestyle Shop แนวใหม่ @Maya Lifestyle Shopping Center

 F:Lab เรียกได้ว่าเป็นShopที่รวมทุกอย่างในเรื่องแฟชั่นไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่ง F Lab Café...