ตัดริบบิ้นเปิดร้าน “digital 2home” บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

  คุณณัฐนพ พุ่มพวง กรรมการผู้จัดการบริษัท อะโพจี เวิลด์ไวด์ จำกัด ในนามร้าน digital 2home...