Update หนังใหม่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ทุกโรงฉายด้วยระบบดิจิตอล ALL DIGITAL CINEMAS

“Major Movie Plus” App เดียว ครบทุกเรื่องหนังในมือคุณ โปรแกรม เช็ครอบหนัง จองซื้อตั๋ว...