CPACพัฒนานวัตกรรม “คอนกรีตกึ่งสำเร็จรูปซีแพค” สำหรับงานก่อสร้างบนพื้นที่สูงหรือเข้าถึงยากตอบโจทย์กลุ่มลูกค้างานจิ๋ว-เล็ก

26 เมษายน 2562 – เชียงใหม่: เอสซีจี โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด  หรือ “CPAC”...