Humans of Chiang Mai – โอชิน “สีนวลในสวนหลังบ้าน” (การเป็นกะเทยไม่เคยมีผลอะไรกับชีวิต)

Humans of Chiang Mai : สาริสา ธรรมะลังกา อายุ 27 ปี “เปิดโอกาสในทุกๆด้านให้กับตัวเอง”...