หนอนหนังสือห้ามพลาด! กับงาน “เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ครั้งที่ 3” ที่ “เซ็นทรัล แอร์พอร์ต”

“Chiang Mai Book Fair 3rd (เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ครั้งที่ 3)” เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน...