พบกับคอนเสิร์ต Chiangmai Symphony Orchestra Gala Concert with Yu-Ping Tsai ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงละครกาดเธียเตอร์ กาดสวนแก้ว

พบกับคอนเสิร์ต   Chiangmai Symphony Orchestra Gala Concert with Yu-Ping Tsai ของYu-Ping Tsai...