งานแถลงข่าว ALF Talk for live and Concert ที่โรงแรมแคนทารี่

ผ่านไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าว ALF Talk for live and Concert ในวันที่ 6 พ.ย. เวลา 11.00-13.00 น. ณ...