บินมาลองสักที ร้าน SP. ไก่ย่าง เชียงใหม่

 ” อีแก้วปิ้งไก่ ขายดิบ ขายดี มาซิมาซิ มาช่วยซื้อ  มาซิมาซิ มาช่วยซื้อ ”...