กลับมาอีกครั้งกับ Sweets Featival @ Chiangmai ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 – 18.00 น. โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

กลับมาอีกครั้งกับ Sweets Featival @ Chiangmai ครั้งนี้ Anchor Food Professionals และ Lin Sugar...