ทดลองชิมสาเก ที่ Aji by ริมปิงสาขาเมญ่า เชียงใหม่

 ชื่อร้าน :  Aji Bar by Rimping ที่อยู่ : ชั้น B1 ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเมญ่า เชียงใหม่...