เปิด “AIS D.C.” พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ เพื่อคนไทย

ผสาน เทคโนโลยี ดีไซน์ และธุรกิจ พร้อมต่อยอดการเรียนรู้จัดเต็มครบทุกฟังก์ชั่น...