เปิด ICT Free Wifi for Public by AIS 3,000 จุดทั่วเชียงใหม่

CMTTมีข่าวดีมาบอกผู้อ่านกันอีกแล้ว! โดย เมื่อวัน 1 พฤศจิกายน 55 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการ ICT...