ตู้มายา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม กลับมาแล้ว!!!!

   ตู้มายา ณ โซนสำรวจลุ่มน้ำในป่าลึก Jungle Explorer ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม...