ประเพณีรับน้องขึ้นดอย มช. 59

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดประเพณีประจำปี รับน้องขึ้นดอย...