ทายคำเมือง รีวิวเชียงใหม่

ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นหลายคนมักจะใช้ภาษาถิ่นหรือที่เรียกกันว่าคำเมืองในการสื่อสาร เพราะฉนั้นเมื่อคนต่างถิ่นมาฟังอาจจะทำให้เกิดความสับสน และไม่เข้าใจได้ ดังนั้น รีวิวเชียงใหม่จึงจับมนุษย์ออฟฟิศที่ไม่ใช่คนเชียงใหม่มาทายคำเมือง จะป่วนแค่ไปดูกันนนน  

yawared

June 4, 2019

มุกคำเมือง “วันค่ำ” “วันฮือ” รีวิวเชียงใหม่

ถึงจะแป๊กเราก็จะฝืนเล่นมันต่อไป มุกคำเมืองที่รีวิวเชียงใหม่จะยกมาเล่นวันนี้จะเป็นคำว่าอะไร บอกใบ้นิดหนึ่งแล้วกันว่าเกี่ยวกับวัน วันค่ำ วันฮือ วันไหนๆ ก็ได้ ไปผ่อเอาเต๊อะเน๊อะ  

yawared

September 18, 2018