เรื่องของ “ขันโตก”

หากอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นล้านนา ต้องเดินหาเข้าอะไรที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” หรือ “ประเพณี”...