กาแฟดอยตุง : อีกหนึ่งทางเลือกของคนชอบกาแฟ

Info : จริงใจมาร์เก็ต โซน A ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิด 08.30-19.00 น. ราคา 50 บาท...