การประปาติดตั้งจุดประปาหยอดเหรียญ เตรียมพร้อมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2556

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 ติดตั้งจุดประปาหยอดเหรียญ 14 จุด บนถนนสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำ...