การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์     

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  น่าน  อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    พสกนิกรชาวอำเภอตรอน   ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของพระองค์  ประกอบกับอำเภอ ตรอนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวอำเภอตรอนมาโดยตลอด   จึงถือวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ และสถาบันพระมหากษัตริย์   รวมทั้งตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำ  นอกจากนั้นในอดีตยังมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เคยเสด็จประทับแรมในพื้นที่อำเภอตรอนแห่งนี้ โดยเฉพาะล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาเมืองตรอนตรีสินธุ์  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม  ปีพุทธศักราช ๒๔๔๔  และทรงพอใจในความจงรักภักดีของชาวอำเภอตรอนเป็นอันมาก

แม้ว่าเวลาแห่งความประทับ ใจนั้นจะได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว  แต่พสกนิกรชาวอำเภอตรอนยังคงมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสมอมา  ดังนั้น  ชาวอำเภอตรอนจึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำขึ้น โดยกำหนดจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๔๐ และสืบเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๑๕ แล้ว

ภายในงานจะมีขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จากท่าน้ำวัดวังแดง มายังท่าน้ำวัดหาดสองแคว อำเภอตรอน  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น มหกรรมอาหารชุมชน และการแสดงบันเทิงต่าง ๆ มากมาย

วันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕   บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่ง         มีการฉลองแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ   การแสดงลานมวยครูเที่ยง การแข่งขันเรือพายชุมชน ชมวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลง การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันหมากรุก และชมมหกรรมอาหารชุมชน

วันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕   บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน จะเปิดให้ชม แสง สี ฉลองแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง   และชมมหกรรมอาหารชุมชน

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕   บริเวณท่าน้ำวัดวังแดง เปิดให้ชม แสง สี ฉลองแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีลูกทุ่ง การแข่งขันชกมวยไทย และมหกรรมอาหารชุมชน

วันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕    บริเวณท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จะเปิดให้ชมแสง สี เสียง การฉลองแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพลุเฉลิมพระเกียรติ ชมการแสดงวงดนตรี การแข่งขันชกมวยไทย และมหกรรมอาหารชุมชน

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕    บริเวณท่าน้ำวัดหาดสองแควมีการปล่อยขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกับการจัดพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหรือการแสดงสื่อประสมแสง สี เสียง ตำนานเมือง ตรอนตรีสินธุ์ การจุดพลุไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ปล่อยโคมลอย และชมกระทงสาย ชมการแสดงบนเวที และมหรสพสมโภชน์เฉลิมฉลองแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ททท. สำนักงานแพร่  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ   อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์    นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อำเภอตรอน โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๑๑๑๔   สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.  ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

ฝากความคิดเห็น ...