รับฟรี‼️ เข็มกลัด Toy Story 4 ลาย Ducky & Bunny มูลค่า 69 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์)

รับฟรี‼️ เข็มกลัด Toy Story 4 ลาย Ducky & Bunny มูลค่า 69 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์)

เพียงซื้อตั๋วเรื่อง #ToyStory4 ทุก 2 ที่นั่ง ทุกช่องทางการจำหน่าย

วันนี้ – จนกว่าของจะหมด

ซื้อตั๋วง่ายๆทางแอป และ http://bit.ly/2K1Djej

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2XmkYPf

***สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

#SFcinema

Related Posts