เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน , ข้าราชการ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน  ร่วมสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมใจกันสืบสานประเพณีที่ดีงามแบบล้านนา โดยมีการจัดริ้วขบวนอันสวยงาม และเน้นการแต่งกายในแบบล้านนาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับงานเทศกาลที่จัดขึ้นและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ให้คงอยู่สืบไป โดยในขบวนแห่ได้มีการจัดนำพานพุ่ม พานขันดอก พานเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย ซึ่งถือเป็นเครื่องสักการะแสดงถึงความเคารพนพน้อมต่อพ่อเมืองเชียงใหม่  ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ฝากความคิดเห็น ...