เที่ยวเชียงใหม่ – กาญจนบุรีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หลักจาก ศศนันทร์ทรานสปอร์ตได้เปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางใหม่ สายเชียงใหม่ – สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี ด้วยรถโดยสารปรับอากาศใหม่ วิ่งตรงจากเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางโดยการเน้นความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมคนขับรถ 2 ท่านอีกทั้งยังมีบริกาอาหารว่าง น้ำดื่มและอาหารฟรีอีกด้วย
เส้นทางเดินรถจะเดินทางผ่านจังหวัดลำปาง ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจบุรี ราคาค่าโดยสานเพียง 594 บาท เท่านั้น สำหรับเวลาเดินรถนั้นแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาได้แก่
สถานีต้นทางเชียงใหม่ออกเวลา 7.30 น. และ 20.00 น.
สถานีต้นทางกาญจนบุรีออกเวลา9.00 น. และ 19.00 น.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
สถานีขนส่งอาเขตแห่งที่ 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 14
โทร. 094-6166925

ฝากความคิดเห็น ...