บอนไซทองกวาวสีเหลือง…หนึ่งในบอนไซที่หาชมได้ยาก ที่งานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤก

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการบอนไซ 9 ต้น 9 ทรง ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556  ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมนิทรรศการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้นำ “บอนไซทองกวาวสีเหลือง” จำนวน 5 ต้น มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอนนี้บอนไซดังกล่าวได้ผลิดอกสีเหลืองสวยงามแล้ว ถือว่าเป็นหนึ่งในบอนไซที่หาชมได้ยาก โดยได้รับความร่วมมือจากสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นในการนำบอนไซมาจัดแสดงในครั้งนี้

ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมชมนิทรรศการบอนไซ 9 ต้น 9 ทรง ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณเรือนกล้วยไม้และบริเวณสวนอังกฤษ และชมการจัดแสดงโชว์บอนไซหลากหลายรูปทรงมากกว่า 70 ต้น ได้ที่สวนบอนไซ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงบอนไซ การดูแลหรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบอนไซ รวมไปถึงการตกแต่งสวนด้วยบอนไซอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือทางเว็ปไซด์ www.royalparkrajapruek.org

Related Posts