จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญเมือง ปี 64 ภายใต้แนวปฏิบัติ New Normal

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ขจัดปัดเป่าโรคร้าย และสิ่งชั่วร้าย ภายแนวปฏิบัติ New Normal จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกันโควิด-19


เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (27 พ.ค.64) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานนำข้าราชการ พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำพิธี “ทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564” พร้อมกันทั้งหมด 10 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ (5 ประตูเมือง 4 แจ่งคูเมือง และ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) โดยผู้มีประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้จิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีที่จัดขึ้น โดยมีการจำกัดจำนวนคน และการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี และการถ่ายทอดสดการจัดพิธี เเื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับชมทั้งภาพและเสียง ผ่านทาง Facebook Live เทศบาลนครเชียงใหม่ ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้


โดยพิธีทำบุญเมือง(สืบชะตาเมือง)ในปีนี้ เนื่องจากยังอยู่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้กำหนดจัดในวันนี้ ซึ่งตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 9 เหนือ โดยทีการประกอบพิธีตามความเชื่อของชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มหาเถระจำนวน 27 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนองค์กรอื่นมาร่วมจำนวน 50 ท่านเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และการชุมนุมของคนจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

สำหรับการจัดงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่น จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ไม่ล่มสลาย และทำให้ผู้คนมีความสุขความเจริญ นอกจากนี้การจัดพิธีทำบุญและสืบชะตาเมือง เป็นความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณ เป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนาที่ถือว่าพิธีการสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ อยู่เย็นเป็นสุข และยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

Relate Posts :