Sip Sip Noodle Soup : ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีน รสชาติที่มากกว่าคำว่าเต็มสิบ!

Info : ก่อนถึงสี่แยก ตรงข้ามเยื้องๆกันกับตลาดเจริญ เจริญ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิด  วันธรรมดา...