รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมหารือกับหน่วยงานท่องเที่ยวของเชียงใหม่เพื่อกำหนดแนวทาง

      เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา  คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการ My Chiang Mai: เมืองของเราและเหล่าสหาย ที่ TCDC พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทางนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานมีทั้งคุณวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ คุณมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน และคุณพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือด้วย

reviewchiangmai

July 9, 2015

TCDC จัดนิทรรศการ ‘My Chiang Mai : เมืองของเราและเหล่าสหาย’

        ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ จัดนิทรรศการ ‘My Chiang Mai : เมืองของเราและเหล่าสหาย’ ที่พาไปเจาะลึกปรากฎการณ์การนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ เผยความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอแนวทางให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวอย่างยั่งยืน หากสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจในเรื่องการเที่ยว ชิม และจับจ่ายของนักท่องเที่ยวจีนได้ พวกเขาก็ยินดีที่จะกลับไปบอกเล่าความทรงจำและแสดงความคิดเห็นที่รวมถึงข้อติชมกับเพื่อนร่วมชาติบนโลกออนไลน์โดยไม่ลังเล โดยในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีกำหนดการมาเยี่ยมชมนิทรรศการฯ จึงเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทางนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป กิจกรรมเริ่มเวลา 18.30-20.20 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ นิทรรศการ ‘My Chiang Mai : เมืองของเราและเหล่าสหาย’ เปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้ ฟรี ณ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่ เวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052 […]

reviewchiangmai

July 8, 2015

“My Chiangmai เมืองของเราและเหล่าสหาย” และงานเสวนาเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ณ TCDC

        ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) เจาะลึกปรากฎการณ์นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ เผยความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอแนวทางให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว หวังสร้างการอยู่อย่างมีความสุขของคนในพื้นที่เพื่อการเดินหน้าเมืองอย่างยั่งยืน และการเติบโตอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยการจัดเสวนาเปิดตัวนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย”พร้อมแนะน ำพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ที่ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นว่าประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม โดยเป็นอันดับ 3 ในปี 2557 ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลมาเที่ยวในเชียงใหม่ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น กรุ๊ปทัวร์ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว คู่รัก นอกจากนี้เชียงใหม่ยังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน ที่พัก ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่ หลังเปิดประเทศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจีนเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 10 ชาวจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวราใหญ่ที่สุดและใช้จ่ายเยอะที่สุดของโลก และในอีก 4 ปี […]

reviewchiangmai

June 29, 2015