ไปนั่งชิลที่ Loft Cafe Solution

พิกัด : โครงการประเสริฐแลนด์ ตรงข้ามร้านตะวันแดงเชียงใหม่ เวลาเปิดปิด : 18.00-00.00 น. โทร :...