13 ร้าน CRAFT BEER เชียงใหม่ไม่ไปไม่ได้

มาโว๊ยยยยยยยย แจกลายแทง Craft beer เท่าที่ไปมาในเชียงใหม่ ใกล้นสินเดือนรีบเซฟภาพไว้ไปตามลายแทง...