นิทรรศการศิลปะ ART EDUCATION EXHIBITION 2015 ที่ ศูนย์การค้าเมญ่าฯ

        เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจทางด้านงานศิลปะชมนิทรรศการงานศิลปะของคณาจารย์, ศิลปิน และนักศึกษา...