เปิดงาน “80 พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”

นายพลากร สุวรรณรัฐ (ที่ 5 จากซ้าย) องคมนตรี...