แนะนำเส้นทางปั่นจักรยาน #หลัง 700 ปี

#แนะนำเส้นทางปั่นจักรยาน ช่วงนี้แอดเห็นคนปั่นจักรยานในเมืองกันมากขึ้น นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆๆ...