เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่ 12 “12th WORLD FILM FESTIVAL OF BANGKOK”

ครั้งแรกที่เชียงใหม่กับเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 12 (12th World Film Festival of...