ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวง ในงาน“รวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต...